Generalforsamling Partnerskab for Vestkystturisme


Dato og tid

Mandag d. 25. marts 2019 kl. 10:30 til 13:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 15:00

Sted

Nr. Vosborg
Vembvej 35
7570 Vemb
Denmark

Arrangør

Dansk Kyst- og Naturturisme
+45 2114 1929
mtn@kystognaturturisme.dk

Invitation til generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme

Mandag den 25. marts 2019 kl. 10.30-13.00

På Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb

 10.30-11.30

Ordinær generalforsamling - dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af foreningens handlingsplan
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.30-12.00

I direkte forlængelse af generalforsamlingen vil der være en lancering af Vestkystens samlede fødevarefortælling og præsentation af resultater fra projektet ”Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser”.

12.00-13.00

Vestkyst inspireret frokost med lokale fødevarer

Tilmelding senest onsdag den 20. marts 2019 her  - eller direkte til Partnerskab for Vestkystturisme på mtn@kystognaturturisme.dk / tlf. 21 14 19 29.

 

Med venlig hilsen

 p.b.v.

 

Erik Buhl, bestyrelsesformand

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Kyst- og Naturturisme
+45 2114 1929
mtn@kystognaturturisme.dk